Formulier voor de aanvraag van een bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor personen die lijden aan een ernstige ziekte

doc bestandFormulier aanvraag van een bijzondere erkenning als DVC voor personen die lijden aan een ernstige ziekte (305 kB)

Dit formulier is van toepassing op erkende palliatieve dagverzorgingscentra die bovenop hun basiserkenning een bijzondere erkenning kunnen verkrijgen als centrum voor dagverzorging voor personen die lijden aan een ernstige ziekte. Dit wordt mogelijk gemaakt door een federale regeling waardoor deze voorzieningen in aanmerking komen voor RIZIV-financiering op basis van een dagforfait (Fp-forfait).