Formulier voor de aanvraag van een bijkomende erkenning voor personen die lijden aan een ernstige ziekte voor de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging

docx bestandFormulier voor de aanvraag van een bijkomende erkenning voor personen die lijden aan een ernstige ziekte .docx (133 kB)

Initiatiefnemers van dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging die een bijkomende erkenning voor personen die lijden aan een ernstige ziekte willen krijgen of uitbreiden tot vijf, moeten zelf een aanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid. Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier.