Formulier voor de aanvraag van een afwijking op de brandveiligheidsnormen

Het formulier voor het aanvragen van een afwijking op de specifieke brandveiligheidsnormen vindt u op de website van het VIPA.  

De minister kan op verzoek van de voorziening een afwijking toestaan op de brandveiligheidsnormen zoals bepaald in het besluit van 9 december 2011.