Formulier voor de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, een serviceflatgebouw of een centrum voor herstelverblijf

docx bestandFormulier voor de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor een WZC, CVK, DVC of CVH (197 kB)

Met dit formulier kunt u een nieuwe voorafgaande vergunning voor de vermelde voorzieningen aanvragen. In dit formulier vindt u een uitgebreide toelichting over alle in te sturen gegevens en bijlagen. Dit formulier dient voor alle soorten ouderenvoorzieningen en kunt u ook gebruiken voor een gecombineerde aanvraag voor verschillende voorzieningen.