Formulier voor de aanvraag van de verlenging van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum, en een centrum voor kortverblijf type 1, een centrum voor dagverzorging, een centrum voor dagopvang of een centrum voor herstelverblijf

docx bestandFormulier aanvraag verlenging voorafgaande vergunning WZC CVK CDV CDO CVH (52 kB)

Met dit formulier kunt u de eenmalige verlenging met 3 jaar van de bestaande voorafgaande vergunning voor de vermelde voorzieningen aanvragen. In dit formulier vindt u een uitgebreide toelichting over alle in te sturen gegevens en bijlagen.