Formulier voor de aanvraag van de vergoeding van reis- en verblijfskosten voor een buitenlandse reis en van reis- en verblijfskosten van buitenlandse deskundigen

docx bestandFormulier aanvraag van de vergoeding van reis- en verblijfskosten voor een buitenlandse reis (116 kB)

Met dit formulier vraagt u de toestemming om de kosten van buitenlandse reizen die met een subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid verband houden, in te brengen.