Formulier voor de aanvraag van de subsidiëring van een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

Het formulier wordt op dit ogenblik herwerkt. Het nieuwe formulier wordt binnenkort gepubliceerd.

Met dit formulier vraagt u de subsidiëring aan voor uw vereniging van gebruikers en mantelzorgers. U kan de subsidiëring aanvragen samen met uw erkenningsaanvraag.