Formulier voor de aanvraag van de subsidiëring van een dienst voor oppashulp

Het formulier wordt op dit ogenblik herwerkt. Het nieuwe formulier wordt binnenkort gepubliceerd.

Met dit formulier vraagt u de subsidiëring aan voor uw dienst voor oppashulp. U kan de subsidiëring aanvragen samen met uw erkenningsaanvraag.