Formulier voor de aanvraag van de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

De initiatiefnemers die een voornemen tot voor bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning ontvangen van Zorg en Gezondheid, kunnen, na ontvangst van dit voornemen, een aanvraag tot erkenning indienen met dit formulier:
docx bestandFormulier aanvraag erkenning bijkomende en vrijgekomen wgl WZC met bijkomende erkenning 2019.docx (131 kB)

Woonzorgcentra die een voornemen tot planningsvergunning ontvangen voor vijf of meer woongelegenheden met een bijkomende erkenning, moeten bij de erkenningsaanvraag ook het verslag van de gebruikersraad voegen, waaruit blijkt dat de gebruikers geïnformeerd zijn over de bestemming van de bijkomende middelen voor de woongelegenheden met een bijkomende erkenning.

Woonzorgcentra die reeds over een bijkomende erkenning beschikken én die een voornemen tot planningsvergunning ontvangen voor vijf of meer woongelegenheden met een bijkomende erkenning, moeten bij de erkenningsaanvraag ook dit volledig ingevulde attest bijvoegen:docx bestandAttest bij aanvraag erkenning bijkomende en vrijgekomen wgl WZC met bijkomende erkenning 2019.docx (134 kB)

Daarin bevestigen ze dat er een overleg heeft plaatsgevonden met de representatieve vertegenwoordigers van de werknemers over de besteding van de middelen, of met de werknemers zelf, als er geen representatieve vertegenwoordigers van de werknemers zijn.

 

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van woonzorgcentra met een bijkomende erkenning in Vlaanderen. Een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning moet altijd een basiserkenning als woonzorgcentrum hebben en moet dus ook aan de erkenningsvoorwaarden voor een woonzorgcentrum voldoen.