Formulier voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte

docx bestandformulier - aanvraag van de bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte (134 kB)

Met dit formulier kunnen Initiatiefnemers van centra voor dagverzorging een aanvraag indienen voor een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte. 

Dit formulier wordt ook gebruikt voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning in het kader van de omzettingskalender:

  • de aanvraag van de erkenning van vijf verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte.
  • de uitbreiding van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte.

In dat geval moet de bijkomende erkenning voor het geheel van de verblijfseenheden (max. vijf) aangevraagd worden in het goedgekeurde trimester. Er kan geen fasering plaatsvinden.