Formulier voor de aanvraag van de erkenning als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers

Er zijn momenteel 6 organisaties die erkend zijn als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers. De programmatie is daarmee volledig ingevuld.

Er kunnen op dit ogenblik geen nieuwe organisaties erkend worden als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers. Er is omwille van die reden geen aanvraagformulier ter beschikking.