Formulier voor de aanvraag van de erkenning als dienst voor oppashulp

Het formulier wordt op dit ogenblik herwerkt. Het nieuwe formulier wordt binnenkort gepubliceerd.

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als dienst voor oppashulp. U moet die aanvraag indienen voor 1 september.

Een dienst voor oppashulp wordt erkend op voorwaarde dat er een urencontingent van 7000 uur oppashulp aan die dienst toegekend kan worden. De dienst wordt in dat geval erkend voor onbepaalde duur, ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag ingediend wordt, en ten laatste één maand nadat de minister van Welzijn de urencontingenten oppashulp voor het jaar in kwestie toegekend heeft aan de diensten.