Formulier voor de aanvraag van de erkenning als dienst voor logistieke hulp

docx bestandFormulier voor de aanvraag van de erkenning als dienst voor logistieke hulp (152 kB)

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als dienst voor logistieke hulp. U moet die aanvraag indienen voor 1 september.

Een dienst voor logistieke hulp wordt erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag ingediend wordt.