Formulier voor de aanvraag van de erkenning als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Het formulier wordt op dit ogenblik herwerkt. Het nieuwe formulier wordt binnenkort gepubliceerd.

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. U moet die aanvraag indienen voor 1 september.

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt erkend op voorwaarde dat er een urencontingent van 15.390 uur gezinszorg aan die dienst toegekend kan worden. De dienst wordt in dat geval erkend voor onbepaalde duur, ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag ingediend wordt, en ten laatste één maand nadat de minister van Welzijn de urencontingenten gezinszorg voor het jaar in kwestie toegekend heeft aan de diensten.