Formulier voor de aanvraag tot aanpassing van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf type1, een centrum voor dagverzorging, een centrum voor dagopvang of een centrum voor herstelverblijf

docx bestandFormulier aanvraag aanpassing voorafgaande vergunning WZC CVK CDV CDO CVH.docx (56 kB)

Met dit formulier kunt u de aanpassing van een verleende voorafgaande vergunning voor de vermelde voorzieningen aanvragen. In dit formulier vindt u een uitgebreide toelichting over alle in te sturen gegevens en bijlagen.