Formulier voor de aanvraag tot aanpassing van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, een serviceflatgebouw of een centrum voor herstelverblijf

docx bestandFormulieren aanvraag tot aanpassing van de voorafgaande vergunning voor een WZC, CVK, DVC of CVH (202 kB)

Met dit formulier kunt u de aanpassing van een verleende voorafgaande vergunning voor de vermelde voorzieningen aanvragen. In dit formulier vindt u een uitgebreide toelichting over alle in te sturen gegevens en bijlagen.