Formulier voor de aanvraag tot aanpassing van de bijkomende erkenning van vestigingen die erkend zijn als één woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of één dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning

Met dit docx bestandFormulier voor de aanpassing van de bijkomende erkenning (136 kB) kunt u een aanpassing aanvragen van de capaciteit van de bijkomende erkenning van vestingen die erkend zijn als één woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of één dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning.
 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Woonzorgcentra komen alleen in aanmerking voor een aanpassing van de bijkomende erkenning als ze de aanpassing vóór de ingangsdatum van de aanpassing aanvragen.
  • Dagverzorgingscentra komen alleen in aanmerking voor een aanpassing van de bijkomende erkenning als ze de aanpassing vóór 1 januari of vóór 1 juli van het werkingsjaar aanvragen. De aanpassing van de erkenning kan pas ingaan op 1 januari of op 1 juli van dat werkingsjaar.