Formulier voor de aanmelding van een niet-erkend centrum voor herstelverblijf of een niet-erkende groep van assistentiewoningen

docx bestandFormulier om een niet-erkend CVH of GAW aan te melden (86 kB)

Met dit formulier kunt u de volgende 2 niet-erkende woonzorgvoorzieningen aanmelden:

  • een niet-erkend centrum voor herstelverblijf; 
  • een niet-erkende groep van assistentiewoningen.

In uitvoering van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 is het sinds 1 januari 2019 niet meer mogelijk voor nieuwe initiatiefnemers om zich nog aan te melden als groep van assistentiewoningen of centrum voor herstelverblijf, behalve als de initiatienemer op 1 januari 2019 over een omgevingsvergunning als groep van assistentiewoningen of als centrum voor herstelverblijf beschikte. Enkel in dat geval is het nog mogelijk om zich bij aanvang van de uitbating aan te melden, mist het insturen van het aanmeldingsformulier en de omgevingsvergunning.


De op 1 januari 2019 reeds aangemelde voorzieningen blijven voorlopig verder aangemeld.