Formulier ter motivatie en verantwoording van een nieuw product in de ouderenzorg - met bestaande bewoners en eventueel nieuwe bewoners

xlsx bestandFormulier motivatie en verantwoording nieuw product in de ouderenzorg - met bestaande bewoners en eventueel nieuwe bewoners.xlsx (137 kB)

Met dit formulier motiveert en verantwoordt u een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer wanneer uw investering een vervangingsnieuwbouw met eventuele uitbreiding van capaciteit betreft. M.a.w. naast de verhuis van de bestaande bewoners neemt u in het nieuwe of gerenoveerde gebouw eventueel ook nieuwe bewoners op.