Formulier om het verblijf te melden van zelfredzame personen in een woonzorgcentrum

docx bestandFormulier om te melden dat een zelfredzame persoon in het woonzorgcentrum verblijft (127 kB)

Sinds de goedkeuring van het besluit van 10 november 2017 mogen woonzorgcentra, buiten hun erkende capaciteit, woongelegenheden aanbieden voor niet-hulpboevende, zelfredzame personen, bijvoorbeeld de partner of mantelzorger van een bewoner.

Met dit formulier moeten die woonzorgcentra de woongelegenheden aanmelden waar zelfredzame personen zullen verblijven.

Voeg bij dit formulier ook:

  • een recent brandveiligheidsattest
  • een toelichting over de organisatie, de infrastructuur, het doepubiek en de werking van de aangemelde woongelegenheden.
  • een ondertekende verbintenis dat u voldoet aan de bepalingen van artikel 53/1 van het Woonzorgdecreet en de normen.¬†