Formulier om het stagerapport van een huisarts in te dienen

docx bestandFormulier om het stageboekje van een huisarts in te dienen (81 kB)

Een huisarts in opleiding moet aan het einde van elk opleidingsjaar een stagerapport indienen met dit formulier. Met dit formulier geeft u de erkenningscommissie toegang tot uw elektronische portfolio. Dien het in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel