Formulier om het stageplan van een arts-specialist in te dienen of te wijzigen

docx bestandFormulier om het stageplan van een geneesheer-specialist in te dienen of te wijzigen (125 kB)

Met dit formulier dient een arts-specialist zijn stageplan in binnen deĀ 4 maanden na de start van zijn opleiding. Dien uw stageplan in samen met andere bewijsstukken via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel