Formulier om het stageplan van een arts-specialist in te dienen of te wijzigen

docx bestandFormulier om het stageplan van een geneesheer-specialist in te dienen of te wijzigen (129 kB)

Met dit formulier dient een arts-specialist zijn stageplan in binnen de 4 maanden na de start van zijn opleiding.

Dien uw stageplan, samen met andere bewijsstukken, in via het e-loket. Een bijkomende zending op papier of via mail is overbodig.