Formulier om een volledige erkenning aan te vragen als ziekenhuisapotheker

docx bestandFormulier om een volledige erkenning aan te vragen als ziekenhuisapotheker (128 kB)

Met dit formulier vraagt u de volledige erkenning aan van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker. Vraag de erkenning aan met dit formulier en andere bewijsstukken via de post:

 

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen

Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel