Formulier om een inventaris van gepresteerde wachtdiensturen toe te voegen aan het stagerapport

docx bestandFormulier voor de inventaris van gepresteerde wachtdiensturen bij een huisartsstage (69 kB)

docx bestandFormulier voor de inventaris van gepresteerde wachtdiensturen bij een ziekenhuisstage (65 kB)

Aan het stagerapport huisartsgeneeskunde moet je een inventaris van gepresteerde wachtdiensturen toevoegen. Dit kan met deze formulieren. Er is een formulier voor een stage bij een huisarts of voor een stage in een ziekenhuis.