Formulier om een gelijkwaardigheidsattest aan te vragen voor een Belgisch diploma van een gezondheidszorgberoep

docx bestandFormulier om een gelijkwaardigheidsattest aan te vragen voor een Belgisch diploma van een gezondheidszorgberoep (129 kB)

Wie in een Europees land een gezondheidszorgberoep wil uitoefenen met een Belgisch diploma, heeft een gelijkwaardigheidsattest of conformiteitsattest nodig. Daarmee toont u aan dat uw opleiding voldoet aan de Europese richtlijnen voor dat beroep. Vraag dat aan bij Zorg en Gezondheid. Het gaat over deze beroepen:

  • Artsen: huisartsen en geneesheer-specialisten
  • Algemeen tandartsen en tandarts-specialisten
  • Apothekers
  • Kinesitherapeuten
  • Verpleegkundigen, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
  • Zorgkundigen
  • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptisten, medisch laboratoriumtechnologen, technologen medische beeldvorming
  • Vroedvrouwen