Formulier om een financieel verslag in te dienen van een woonzorgvoorziening of een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers

Het formulier voor het financiële verslag wordt op dit ogenblik herwerkt. U moet wachten met het indienen van uw financieel verslag tot het herwerkte formulier beschikbaar is. Elke voorziening wordt per mail op de hoogte gebracht zodra het formulier opnieuw beschikbaar is.

De volgende woonzorgvoorzieningen en verenigingen moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen:

  • diensten voor gezinszorg (inclusief de centra voor dagopvang waarvoor die diensten een bijkomende erkenning hebben);
  • diensten voor logistieke hulp;
  • diensten voor oppashulp;
  • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
  • lokale dienstencentra;
  • regionale dienstencentra;
  • diensten voor gastopvang;
  • verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Dit formulier vormt samen met de bijbehorende bewijsstukken, vermeld in vraag 6 van het formulier, het financiële verslag. Als de rechtspersoon waarvoor u dit financiële verslag indient verschillende erkende woonzorgvoorzieningen of verenigingen heeft, vermeldt u in vraag 4 al de erkende voorzieningen of verenigingen. U bezorgt vervolgens één formulier en voegt alle bijbehorende bewijsstukken toe. Geef elk bewijsstuk de correcte naam, zoals aangegeven in vraag 6.