Formulier om een financieel verslag in te dienen van een woonzorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

docx bestandFormulier voor het financiële verslag van een woonzorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers (138 kB)

De volgende woonzorgvoorzieningen en verenigingen moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen:

  • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
  • diensten voor logistieke hulp;
  • diensten voor oppashulp;
  • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
  • lokale dienstencentra;
  • regionale dienstencentra;
  • diensten voor gastopvang;
  • verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Dit formulier vormt samen met de bijbehorende bewijsstukken, vermeld in vraag 6 van het formulier, het financiële verslag. Als de rechtspersoon waarvoor u dit financiële verslag indient verschillende erkende woonzorgvoorzieningen of verenigingen heeft, vermeldt u in vraag 4 al de erkende voorzieningen of verenigingen. U bezorgt vervolgens één formulier en voegt alle bijbehorende bewijsstukken toe. Geef elk bewijsstuk de correcte naam, zoals aangegeven in vraag 6.