Formulier om een financieel verslag in te dienen van een thuiszorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

Het formulier voor het financiële verslag wordt op dit ogenblik herwerkt. U moet wachten met het indienen van uw financieel verslag tot het herwerkte formulier beschikbaar is. Elke voorziening wordt per mail op de hoogte gebracht zodra het formulier opnieuw beschikbaar is.

De erkende thuiszorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen. Dit formulier vormt samen met de bijbehorende bewijsstukken, zoals vermeld in vraag 6 van het formulier, het financiële verslag. Als de rechtspersoon waarvoor u dit financiële verslag indient, verschillende erkende thuiszorgvoorzieningen of verenigingen heeft, vermeldt u in vraag 4 al de erkende thuiszorgvoorzieningen of verenigingen. U bezorgt vervolgens één formulier en voegt alle bijbehorende bewijsstukken toe.