Formulier om een financieel verslag in te dienen van een thuiszorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

docx bestandFormulier voor het financiële verslag van een thuiszorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers (128 kB)

De erkende thuiszorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen. Dit formulier vormt samen met de bijbehorende bewijsstukken, zoals vermeld in vraag 6 van het formulier, het financiële verslag. Als de rechtspersoon waarvoor u dit financiële verslag indient, verschillende erkende thuiszorgvoorzieningen of verenigingen heeft, vermeldt u in vraag 4 al de erkende thuiszorgvoorzieningen of verenigingen. U bezorgt vervolgens één formulier en voegt alle bijbehorende bewijsstukken toe.