Formulier om een erkenning aan te vragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren

Met dit docx bestandFormulier voor de erkenning van een aanvullende opleiding of vorming voor verpleegkundigen, paramedici en coördinatoren (131 kB)

kunt u een erkenning aanvragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren.

Financiering van het functiecomplement voor verpleegkundig coördinatoren, hoofdparamedici en hoofdverpleegkundigen

Personeelsleden van verzorgingsinstellingen en -diensten die een erkende opleiding volgen kunnen een functiecomplement ontvangen.