Formulier om een erkenning aan te vragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren

Met dit docx bestandFormulier voor de erkenning van een aanvullende opleiding of vorming voor verpleegkundigen, paramedici en coördinatoren (133 kB)kunt u een erkenning aanvragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren.

Hierbij het pdf bestandministerieel besluit van 8 april 2019 tot uitvoering van artikel 48/10 van bijlage XII.pdf (128 kB)bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers betreffende de opleiding voor coördinerend en raadgevend artsen

Financiering van het functiecomplement voor verpleegkundig coördinatoren, hoofdparamedici en hoofdverpleegkundigen

Personeelsleden van verzorgingsinstellingen en -diensten die een erkende opleiding volgen kunnen een functiecomplement ontvangen.