Formulier om een erkenning aan te vragen als woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1, centrum voor dagverzorging of centrum voor herstelverblijf

docx bestandFormulier aanvraag erkenning als WZC_CVK type 1_CDV en CVH.docx (144 kB)
Met dit formulier kunt u de erkenning aanvragen voor een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1, centrum voor dagverzorging of centrum voor herstelverblijf.

Dit formulier gebruikt u voor de aanvraag van:

  • de eerste erkenning als woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1, centrum voor dagverzorging of centrum voor herstelverblijf.
  • de erkenning van de capaciteitswijziging van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf type 1 of een centrum voor herstelverblijf.
  • de eerste erkenning van het verbouwde deel of de vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf type 1 of een centrum voor herstelverblijf.

Opgelet, vanaf 2 maart 2020 moet u het brandpreventieverslag en het bijhorend attest van de burgemeester over de brandveiligheid verplicht insturen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.