Formulier om een erkenning aan te vragen als woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum of centrum voor herstelverblijf

doc bestandFormulier aanvraag van de erkenning als WZC, CVK, DVC of CVH (221 kB)

Met dit formulier kunt u de erkenning aanvragen voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum (niet-conform artikel 51, conform artikel 51 en voor gebruikers met een chronische aandoening) en voor een centrum voor herstelverblijf.