Formulier om de prioritaire zone van een huisartsenkring aan te passen

De voorzitters van de huisartsenkringen krijgen tot 30 juni 2018 de mogelijkheid om een uitbreiding of beperking van een prioritaire zone aan te vragen. Dat doet u met dit formulier.  

Een uitbreiding van een prioritaire zone kan worden aangevraagd indien is voldaan aan volgende voorwaarden:

  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners (we houden rekening met aantal huisartsen jonger dan 65 jaar);
  • of minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.