Formulier voor het indienen van een dossier na een oproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

docx bestandFormulier indienen dossier oproep (121 kB)

Met dit formulier stelt u zich kandidaat als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking voor een beheersovereenkomst in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid.