Formulier voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Formulier voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Initiatiefnemers van centra voor dagverzorging die de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen willen krijgen of uitbreiden tot vijf of tien (enkel in het Brussels Gewest), moeten zelf een aanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid

Gebruik daarvoor dit formulier docx bestandaanvraag van de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor de centra voor dagverzorging (135 kB)

Dit formulier wordt ook gebruikt voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning in het kader van de omzettingskalender:

  • de aanvraag van de erkenning van vijf verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen.
  • de uitbreiding van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen. 

Aandacht: In dit geval moet de bijkomende erkenning voor het geheel van de verblijfseenheden (max. vijf) aangevraagd worden in het goedgekeurde trimester. Er kan geen fasering plaatsvinden.