Formulier voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Formulier voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Initiatiefnemers van dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX die de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen willen krijgen of uitbreiden tot vijf of zeven (enkel in het Brussels Gewest), moeten zelf een aanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid. Gebruik daarvoor dit docx bestandformulier (135 kB).

Opmerking:
Dit formulier wordt ook gebruikt voor de aanvraag van de erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning in het kader van de omzettingskalender. In dit geval moet de bijkomende erkenning voor het geheel van de verblijfseenheden aangevraagd worden in het goedgekeurde trimester. Er kan geen fasering plaatsvinden.