Formulier voor de aanvraag tot een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen (incl. uitbreiding)

docx bestandAanvraagformulier (135 kB) voor de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX.

Initiatiefnemers van dagverzorgingscentra die een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen willen krijgen of uitbreiden tot vijf of zeven (enkel in het Brussels Gewest), moeten zelf een aanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid. Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier.

docx bestandAanvraagformulier (136 kB) voor de uitbreiding van de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX 2019.

Met dit formulier doet u een aanvraag voor de uitbreiding van de verblijfseenheden bijkomende erkenning in uw dagverzorgingscentrum tijdens het jaar 2019.

Aandacht: Zorg en Gezondheid verstuurt een mail met een voorstel voor de uitbreiding van de verblijfseenheden bijkomende erkenning in uw dagverzorgingscentrum.

Als initiatiefnemer moet u Zorg en gezondheid binnen 14 werkdagen na de dag van de ontvangst van het voorstel, bij voorkeur via mail, een aanvraag tot erkenning bezorgen.