Formulier B-E voor prijsverhogingen in de ouderenzorg naar aanleiding van andere kosten

Met deze formulieren vraagt u een prijsverhoging aan voor bestaande dienstverlening naar aanleiding van andere kosten dan infrastructuurinvesteringen in uw ouderenzorgvoorziening (bv. vernieuwing, structureel verlies).