Formulier aanvraag van een facultatieve subsidie of projectsubsidie

Met dit formulier kunt u een facultatieve subsidie of een projectsubsidie aanvragen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Die subsidies zijn bedoeld om een specifieke opdracht te financieren die beperkt is in de tijd. U geeft daarbij een beschrijving van de samenwerkingsverbanden die u aangaat in het kader van het project en een gedetailleerde begrotingsraming.