Flexibel kortverblijf aanvragen in een groep van assistentiewoningen

Centra voor kortverblijf kunnen aanvragen om kortverblijf aan te bieden in erkende groepen van assistentiewoningen. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname weer naar hun eigen assistentiewoning gaan én tegelijkertijd genieten van de zorg die een centrum voor kortverblijf aanbiedt, zonder dat men fysiek in een centrum voor kortverblijf in een woonzorgcentrum moet worden opgenomen.

Voorwaarden

 • het centrum voor kortverblijf en de groep van assistentiewoningen worden uitgebaat door dezelfde beheersinstantie of door verschillende beheersinstanties op voorwaarde dat ze een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten;
 • het centrum voor kortverblijf voldoet aan de voorwaarden van het Woonzorgdecreet;
 • de groep van assistentiewoningen waarbinnen het flexibele kortverblijf wordt ingezet, heeft een erkenning;
 • het centrum voor kortverblijf bevindt zich in of aan het woonzorgcentrum dat minstens twee actieve nachtdiensten organiseert;
 • het centrum voor kortverblijf en de groep van assistentiewoningen maken deel uit van dezelfde vestiging;
 • het flexibele kortverblijf voldoet aan de bepalingen het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
 • het flexibele kortverblijf past binnen de erkende capaciteit van het centrum voor kortverblijf;
 • de dagprijs van de assistentiewoning blijft behouden en wordt aangevuld met de prijs van het gedeelte van de zorg- en dienstverlening dat vervat zit in de dagprijs van het centrum voor kortverblijf. Dat gedeelte van de dagprijs van het flexibele kortverblijf moet goedgekeurd worden door het agentschap.

Toelating vragen

Vraag met de post of via e-mail goedkeuring aan Zorg en Gezondheid om flexibel kortverblijf te mogen aanbieden.

De aanvraag is alleen ontvankelijk als ze wordt ingediend met dit formulier. Voeg minstens de volgende gegevens toe:

 1. de identiteitsgegevens van de beheersinstantie en van de voorzieningen;
 2. een plan van de vestiging waaruit blijkt dat het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf en de groep van assistentiewoningen in elkaars onmiddellijke nabijheid gevestigd zijn;
 3. een beslissing van de raad van bestuur, waarbij de visie op en de organisatie van het flexibel inzetten van kortverblijf in de groep van assistentiewoningen wordt bevestigd;
 4. een toelichting, waarin de volgende elementen aan bod komen over de flexibele inzet van kortverblijf:
  1. de visie op en de organisatie van het flexibel inzetten van kortverblijf in de groep van assistentiewoningen;
  2. de opgave en samenstelling van de dagprijs van het flexibele kortverblijf, vermeld in artikel 2, 8°.

De behandeling van uw aanvraag

 • Wij onderzoeken de ontvankelijkheid van uw aanvraag.
 • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan brengen wij u daarvan op de hoogte binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag.
 • wij kunnen aanvullende informatie vragen. Krijgen wij die niet binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de verzending van het verzoek, dan is uw aanvraag onontvankelijk . We kunnen die termijn verlengen als u daarom in een gemotiveerde aanvraag vraagt.
 • Binnen de 60 dagen nemen wij een beslissing over uw aanvraag.