Financiering van ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning.

Sinds 1 januari 2019 verloopt de financiering van de residentiële ouderenzorg binnen de context van de Vlaamse sociale bescherming en neemt Vlaanderen de dienstverlening over van de federale overheid.

Overzicht van regelgeving, brieven en handleidingen over financiering van residentiële ouderenzorg
actueel
Downloads en links
contacteer ons
Contact over financiering in de ouderenzorg
Contact over prijzen in de ouderenzorg