Financiering van het functiecomplement voor verpleegkundig coördinatoren, hoofdparamedici en hoofdverpleegkundigen

Personeelsleden van verzorgingsinstellingen en -diensten die een erkende opleiding volgen kunnen een functiecomplement ontvangen. Voor de financiering van het functiecomplement komen de verpleegkundig coördinatoren, hoofdparamedici en hoofdverpleegkundigen in aanmerking die aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • een contract hebben waarin de rol van verpleegkundig coördinator of van hoofdparamedicus is voorzien, of een contract hebben als hoofdverpleegkundige;
  • op de laatste dag van de referentieperiode voldoen aan een baremieke anciënniteit van minstens zeventien jaar;
  • op de laatste dag van de referentieperiode geslaagd zijn voor een van de volgende aanvullende basisopleidingen: a) een kaderopleiding; b) een universitaire opleiding: master in de verpleegkunde of verloskunde, of master in het beleid en management van de gezondheidszorg, of master in de gezondheidszorg (alle opties inbegrepen); c) een opleiding die toegang geeft tot de functie van directeur; d) een aanvullende opleiding van minimum 24 uur, die erkend is door Zorg en Gezondheid;
  • jaarlijks een permanente vorming van minimum 8 uur volgen, die erkend is door Zorg en Gezondheid.

Om een opleiding te laten erkennen, doet u een aanvraag bij Zorg en Gezondheid met dit formulier.

Formulier om een erkenning aan te vragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen van een aanvullende opleiding of een permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren.