Financiering referentiepersoon dementie

De functie van de referentiepersoon dementie in woonzorgcentra wordt via 2 kanalen gefinancierd:

 • Financiering referentiepersoon dementie via "deel E3" van de basistegemoetkoming voor zorg
 • Financiering op basis van het sociaal akkoord met betrekking tot jobcreatie 2011-2013 via het Fonds Sociale Maribel

Financiering referentiepersoon dementie via deel E3 van de basistegemoetkoming voor zorg

Via deel E3 van de basistegemoetkoming voor zorg kan een woonzorgcentrum al dan niet met bijhorend centrum voor kortverblijf een financiering ontvangen voor een halftijdse functie referentiepersoon dementie.

Om in aanmerking te komen voor deze financiering moet het woonzorgcentrum voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Tijdens een referentieperiode verblijven er minstens 25 bewoners met een zorgprofiel Cd in de voorziening.

  • Is de referentiepersoon dementie blijvend tewerkgesteld, dan volstaat het minimum van 25 Cd-bewoners tijdens de eerste referentieperiode. Is er tijdens een referentieperiode geen referentiepersoon dementie tewerkgesteld, dan moet minimum van 25 Cd-bewoners opnieuw gehaald worden om recht te hebben op deel E3.
 • Er is voor minstens 19 uren per week een referentiepersoon dementie tewerkgesteld;
 • De functie wordt door slechts één personeelslid uitgeoefend, het is wel mogelijk dat er opeenvolgend verschillende referentiepersonen worden aangeduid;
 • De referentiepersoon dementie is loontrekkende of statutair.
 • De referentiepersoon dementie heeft een kwalificatie als verpleegkundige of als reactiveringspersoneel.
 • De referentiepersoon dementie heeft een opleiding gevolgd van minstens 60u bij een erkende opleidingsinstantie en is hiervoor geslaagd.
 • De volgende personen zijn vrijgesteld van het volgen van een opleiding:
  • De verpleegkundigen die beschikken over een titel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg of de geriatrie, of over een licentiaat of een master in gerontologie of geriatrie, of over een bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie zijn vrijgesteld van deze opleiding;
  • de kandidaten voor de functie van referentiepersoon dementie die, na 1 januari 2005 en voor 31 december 2011, een door het RIZIV erkende opleiding gevolgd hebben van minstens 90 uren;
  • kandidaten voor de functie van referentiepersoon dementie die, na 1 januari 2005 en voor 31 december 2011, die een door het RIZIV erkende opleiding gevolgd hebben van minstens 60 uren, betreffende de onderwerpen en die al minstens drie jaar werkzaam zijn in de sector van de ouderenzorg .
 • De referentiepersoon dementie volgt om de twee jaar een bijscholing van minstens acht uur met betrekking tot de zorg voor personen met dementie;
 • De voorziening heeft geen referentiepersoon dementie aangeworven op basis van het sociaal akkoord 2011 met betrekking tot jobcreatie (geen dubbele financiering).

Financiering via Fonds Sociale Maribel

Via de sociale akkoorden van 2011 en 2013 werden middelen vrijgemaakt voor de financiering van extra zorgpersoneel in de woonzorgcentra. In de openbare sector werden deze middelen ingezet voor extra aanwervingen als referentiepersoon dementie en/of voor een betere tenlasteneming van bewoners met dementie (In de private sector werden de middelen ingezet voor extra aanwervingen in mobiele equipes). De tewerkstelling van de referentiepersoon dementie moesten ten laatste op 31 december 2014 gerealiseerd zijn. 

 • In 2011 werd aan de openbare woonzorgcentra die in de referentieperiode 2010/2011 geen 25 maar wel meer dan 14,274 bewoners met een Cd-profielen huisvestten, de mogelijkheid geboden om een halftijdse referentiepersoon dementie aan te werven.
 • Met het sociaal akkoord van 2013 werd aan alle openbare woonzorgcentra 0,60 VTE toegekend voor de aanwerving van 0,6 VTE zorgpersoneel in het kader van een betere tenlastenneming van de bewoners met dementie.
  Deze extra VTE werden ook toegewezen aan de woonzorgcentra die in kader van het sociaal akkoord van 2011 een halftijdse referentiepersoon dementie hadden aangeworven.

De financiering van het extra zorgpersoneel aangeworven in kader van de jobcreatie in 2011 en 2013 verloopt via het Fonds Sociale Maribel.

Wat is de basistegemoetkoming voor zorg?

De basistegemoetkoming voor zorg is een tegemoetkoming die een woonzorgcentrum van de Vlaamse overheid ontvangt voor elke dag dat een bewoner verblijft in een erkende woongelegenheid.  Het bedrag van deze tegemoetkoming verschilt van voorziening tot voorziening en wordt o.a. berekend op basis van de zorgprofielen van de aanwezige bewoners  en het tewerkgesteld zorgpersoneel tijdens een referentieperiode.  De basistegemoetkoming voor zorg bestaat uit verschillende delen. Via deel E3 wordt voorzien in een financiering van de tewerkstelling van een referentiepersoon dementie.