Facturen van ouderenvoorzieningen  voor prestaties uit 2018 indienen

Prestatiedatum tot en met 31/12/2018

Ouderenvoorzieningen  kunnen hun facturen voor prestaties met prestatiedatum tot en met 31/12/2018 na 1 januari 2019 nog aanbieden aan de verzekeringsinstellingen en dit voor een periode van twee jaar (d.w.z. in 2019 en 2020). Deze facturen zullen blijven verwerkt worden volgens de voormalige procedures.

Met andere woorden:

Facturen met verstrekkingen van de overgehevelde bevoegdheden die toekomen bij de ziekenfondsen na 1 januari 2019 m.b.t. verstrekkingen verricht tot en met 31/12/2018 zullen nog afgewerkt worden analoog aan de afspraken in het overgangsprotocol en opgenomen in de documenten N (RIZIV).

Prestaties van verschillende kalenderjaren

Prestaties van verschillende kalenderjaren mogen niet in eenzelfde zending worden opgenomen.

Facturen opgemaakt in 2019 en ingediend bij de verzekeringsinstellingen bevatten ofwel prestaties van 2018 (overgangsmaatregel) ofwel prestaties van 2019 (enkel voor de specifieke doelgroepen MS/ALS/Huntington/comapatiënten).

Prestaties vanaf 1 januari 2019

Ouderenvoorzieningen moeten alle Vlaamse prestaties met prestatiedatum gelijk aan of groter dan 1 januari 2019 factureren aan de zorgkassen vanaf 1 april of 1 juli 2019.