(e)Zorgzaam Vlaanderen

De afgelopen jaren heeft Zorg en Gezondheid samen met de gezondheids- en welzijnssector en de andere entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin al heel wat inspanningen geleverd om te informatiseren. Op het gebied van de gegevensdeling (tussen zorgverleners onderling en tussen de zorgvoorzieningen en de overheid) zijn een aantal stappen vooruit gezet. Dat gebeurde binnen het kader van de visietekst “e-Zorgzaam Vlaanderen”. Die visietekst werd onder de vorige legislatuur geoperationaliseerd via het actieplan “Naar een e-Zorgzaam Vlaanderen”.

Meer info

Flanders' Care: gegevensdeling in de welzijns- en gezondheidszorg

Het e-loket

Het e-loket is het elektronische loket van Zorg en Gezondheid. Er is een apart e-loket voor de erkenning van gezondheidszorgberoepen, en een e-loket voor zorgvoorzieningen. Inloggen doet u met de elektronische identiteitskaart.

eWZC en het Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Het eWZC project wil de sector van de woonzorgcentra bewust maken van de noodzaak aan informatisering en via pilootprojecten IT-functionaliteiten voor gegevensdeling en procesbeheersing uittesten. eWZC is een eerste stap in de realisatie van het Roadbook Informatisering Woonzorgcentra.

Vesta

Met Vesta verzamelen we gegevens die nodig zijn om de subsidie te berekenen van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp. Dankzij Vesta kan informatie over de hulp ook gedeeld worden tussen die diensten.