extra personeelsinzet covid-19 woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Om de financiële compensatie voor de extra personeelsinzet ten gevolge van COVID-19 in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 te kunnen bepalen, vragen we u tegen ten laatste 19 oktober 2020 via het eLoket de prestaties mee te delen.

U vindt in het eLoket, in het thema “subsidies”, het formulier “Extra personeelsinzet Covid-19: 13/03/2020 – 30/09/2020” onder het luik “nieuw dossier”:

COVID19-extra personeelsinzet-eloket

Welke extra personeelsinzet komt in aanmerking?

U deelt de prestaties mee van het personeel dat u extra heeft ingezet bovenop het personeel dat al in dienst was op 13 maart 2020. Het gaat om de extra prestaties tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020. Het gaat dus niet over prestaties van personeel dat al voor 13 maart 2020 aan het werk was in uw voorziening.

Volgende prestaties komen in aanmerking: 

 • de inzet van zelfstandige thuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een dienst voor thuisverpleging en ziekenhuisverpleegkundigen;
 • nieuwe aanwervingen of contractuitbreidingen van loontrekkend of statutair  ondersteuningspersoneel, zorgkundigen, paramedici en verpleegkundigen;
 • extra personeelsinzet via een erkende interimonderneming van ondersteuningspersoneel, zorgkundigen, paramedici en verpleegkundigen;
 • extra inzet van jobstudenten als zorgkundige of ondersteuningspersoneel.

De extra inzet van personeel uit het middenkader komt niet in aanmerking.

U kan deze extra prestaties, met uitzondering van de prestaties thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen, ook opgeven in de Raas-toepassing zodat ze meegenomen worden bij de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg. Indien u de prestaties in Raas opgeeft kan u ze evenwel niet opgeven in het eLoket. Omgekeerd kan u prestaties waarvoor u een vergoeding via het eLoket vraagt niet opgeven in Raas. Dubbele financiering is immers uitgesloten.

Zorgpersoneel moet beschikken over visum en/of erkenning?

We wensen er uw aandacht op te vestigen dat, om het beroep van zorgpersoneel te mogen uitoefenen, men niet alleen over een diploma moet beschikken maar mogelijks ook over een visum en/of erkenning. Dit betekent dat enkel personen die het juiste diploma hebben en over de vereiste erkenning en/of het vereiste visum beschikken in aanmerking komen om een financiering als zorgpersoneel te ontvangen.

Aandachtspunten

 • U geeft de extra personeelsinzet zowel voor het woonzorgcentrum als die voor het centrum voor kortverblijf door in het eLoketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor het centrum voor kortverblijf.
 • Let erop dat u het dossier in het eLoket niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend. 

Hoe de gegevens opsturen (eLoket)?

 • U bezorgt ons deze gegevens ten laatste op 19 oktober 2020.
 • Dien de gegevens in via het eLoket voor zorgvoorzieningen.
 • Open het eLoket en:
  • klik op het thema 'Subsidies';
  • klik op de link “Extra personeelsinzet Covid-19: 13/03/2020 – 30/09/2020”
 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.
 • Elk personeelslid met toegang tot het eLoket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het eLoket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 20 oktober 2020 wordt dit formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling. Het is nadien definitief niet meer mogelijk om nog bijkomende gegevens voor deze periodes door te geven.
Na verwerking van deze gegevens betaalt het agentschap tegen eind november de compensatie uit.

Vragen over deze registratie?

Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u in de bijlage bij onze brief met referentie TFO/2020/13 - zie deze pagina.
 
Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Contact technische helpdesk eLoket:
•    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
•    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eLoket.zg@vlaanderen.be.