eWZC en het Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Doelstellingen van het eWZC-project

  • De sector van de woonzorgcentra bewust maken van de nood aan informatisering.
  • Met verschillende pilootprojecten IT-functionaliteiten voor gegevensdeling en procesbeheersing uittesten. Daarna kunnen ze ingevoerd worden in de hele sector.
  • Nagaan welke randvoorwaarden moeten worden vervuld om het proces van informatisering van de WZC succesvol verder te zetten.

eWZC is een eerste stap in de realisatie van het Roadbook Informatisering Woonzorgcentra.

eWZC is een initiatief van de 4 koepelorganisaties in de ouderenzorg: VVSG, Ferubel, Vlozo en Zorgnet-Icuro met ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Opleidingen informatieveiligheid

Het eWZC-consortium (een samenwerking tussen de koepels voor de ouderenzorg en Zorg en Gezondheid) is in maart 2017 gestart met vijf thematische opleidingsdagen rond informatieveiligheid in woonzorgcentra.

Op 16 februari 2016 organiseerde Zorg en Gezondheid een algemene inleidende sessie rond informatieveiligheid voor de Vlaamse woonzorgcentra.  

De presentaties tijdens deze opleidingsvoormiddag:
pdf bestandPresentatie sessie informatieveiligheid 16-2-2016 - Wat is infoveiligheid (2.42 MB)
Spreker: Peter Berghmans, veiligheidsborger in het eWZC-programma.

Het Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Zoals in het ICT actieplan “Naar een (e)zorgzaam Vlaanderen” staat, zal de soft- en hardware die de ICT-sector ontwikkelt, cruciaal zijn om de informatisering van de woonzorgsector te laten slagen. De koepelverenigingen kunnen diverse trajecten voor de informatisering van het bewoners- en zorgdossier ondersteunen. Om te garanderen dat deze trajecten in lijn zijn met elkaar, moeten de algemene principes voor elk traject op voorhand vastgelegd zijn. Die principes worden uitgewerkt in ditpdf bestandRoadbook informatisering WZC.pdf (1.37 MB)

Communicatiedag voor de informatisering van de woonzorgsector (eWZC)

Op 21 juni 2016 organiseerde Zorg en Gezondheid in samenwerking met de koepels voor de ouderenzorg (het eWZC-consortium) de communicatiedag van het eWZC-programma. Dit communicatiemoment vond plaats naar aanleiding van de oplevering van de pilootprojecten van het eWZC-programma. Meer informatie over dit evenement en de presentaties kan u hier terugvinden.

Presentaties en cursusmateriaal van de thematische opleidingsdagen informatieveiligheid

In 2017 organiseerde het eWZC-consortium (een samenwerking tussen de koepels voor de ouderenzorg en Zorg en Gezondheid) een reeks van vijf opleidingsdagen rond informatieveiligheid in woonzorgcentra.