Evaluatie het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 - vul de enquête in

  • 2 april 2021

De Academie Voor De Eerste Lijn evalueert - in opdracht van VIVEL - het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Hiervoor hebben we in januari online focusgroepen gehouden. De interessante signalen die we uit de focusgroepen kregen, willen we nu graag aftoetsen met een zo breed mogelijk publiek. Daarom hebben we een online vragenlijst gemaakt.

Het doel van de online vragenlijst is:

  • Het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 evalueren
  • Prioriteiten voor een nieuw Mantelzorgplan bepalen

We mikken op iedereen die betrokken is bij mantelzorg: mantelzorgers, professionele hulpverleners, mantelzorg- en patiëntenverenigingen, beleidsmakers, … 

Hoe kan u ons helpen met deze vragenlijst?

We vragen u om de online vragenlijst in te vullen en te delen vóór 20 april 2021!

Wil u meer informatie? Heeft u vragen? Mail naar Deborah Lambotte: deborah.lambotte@hogent.be