Erkenningsvoorwaarden voor Logo’s

Zorg en Gezondheid erkent Logo’s voor een periode van 6 jaar. Om een erkenning te krijgen en te behouden moet u voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden.

Als een Logo niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden dan kan Zorg en Gezondheid de erkenning schorsen of intrekken. U kunt daartegen een bezwaar indienen.

Om erkend te worden

Om erkend te kunnen worden moet een Logo:

  • een aanvraag tot erkenning indienen;
  • een lijst van preventieorganisaties bezorgen die binnen het werkgebied van het Logo vallen;
  • aantonen dat er minstens contact werd opgenomen met de preventieorganisaties om te participeren in en steun te bieden aan het Logo;
  • aantonen dat minstens de helft van de preventieorganisaties uit elke groep de aanvraag ondersteunt;
  • een vereniging zonder winstoogmerk zijn of opgericht worden door een vereniging zonder winstoogmerk. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor het gezondheidsbeleid een Logo oprichten;
  • aantonen dat het voldoet aan de bepaling over het werkgebied. 

Om erkend te blijven

Om erkend te blijven moet een Logo: