Erkenningsnormen psychiatrische ziekenhuizen

Voor de psychiatrische ziekenhuizen gelden zowel algemene, specifieke als bijzondere normen.

De algemene normen, die zowel voor psychiatrische als voor algemene ziekenhuizen gelden, gaan over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen
  • de inrichting en de werking van elk soort van diensten
  • de organisatie van de verstrekking van dringende geneeskundige verzorging

Voor psychiatrische ziekenhuizen zijn deze specifieke normen van toepassing:

Qua bijzondere normen zijn vandaag alleen de normen rond associatie relevant voor psychiatrische ziekenhuizen.