Erkenningsnormen algemene ziekenhuizen

Algemene normen

De wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen vormt het basis wettelijke kader waarin ziekenhuizen kunnen werken. Een onderdeel daarbij is de regeling m.b.t. erkenning.

Procedure erkenning ziekenhuisnetwerken

Presentatie infomoment 10/07/2019

pdf bestandProcedure erkenning ziekenhuisnetwerken (803 kB)

Erkenningsnormen en -criteria

Om een erkenning te krijgen en te behouden, moet een algemeen ziekenhuis aan een aantal erkenningsnormen of -criteria voldoen:

De regelgeving over algemene erkenningsnormen gaat over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen;
  • de inrichting en de werking van elk soort van diensten;
  • de organisatie van de verstrekking van dringende geneeskundige verzorging. 

Aansluitend op de algemene erkenningsnormen is er regelgeving over:

Daarnaast zijn er nog aanvullende normen over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen;
  • de ziekenhuisgroepering;
  • de inrichting en werking van de soorten ziekenhuisdiensten;

Brandveiligheidsnormen

De brandveiligheidsnormen leggen regels op voor beveiliging tegen brand en paniek.

Thematische zorgstrategische planning

Het verkrijgen van een planningsvergunning, erkenning en aanwijzing kan afhankelijk worden gemaakt van het voorafgaand beschikken over een goedgekeurd thematisch zorgstrategisch plan.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende thematische zorgstrategische planning

Specifieke normen

Functies

Medische diensten en medisch-technische diensten

Netwerken

Referentiecentra

Samenwerkingsverbanden

Zorgprogramma's

Groeperingen, fusies en associaties

Universitaire ziekenhuizen

Bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen: Koninklijk Besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.

Zie ook