Erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

  • 5 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen niet alleen een visum, maar ook een erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog hebben vooraleer ze hun beroep mogen uitoefenen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt bijgevolg alles in het werk om vanaf 1 januari 2020 een erkenning af te leveren aan klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met een visum. Vraag, als u nog geen visum heeft, daarom zo spoedig mogelijk een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Let op, een inschrijving als psycholoog op de lijst van psychologen via de Psychologencommissie is niet voldoende. Vanaf 1 januari 2020 heeft u als klinisch psycholoog, naast een visum, ook een erkenning van Zorg en Gezondheid nodig.