Erkenning op basis van diploma aan te vragen bij de Vlaamse overheid

Orthoptist - optometrist

Als orthoptist - optometrist moet u eerst beschikken over een erkenning van Zorg en Gezondheid. Na uw erkenning krijgt u een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als orthoptist - optometrist.

Behaal uw diploma

Behaal een diploma dat voldoet aan de kwalificatievereisten voor het beroep van orthoptist - optometrist of dat voldoet aan andere voorwaarden:

  • U hebt een diploma als orthoptist en/of optometrist.
  • U hebt een graduaat of bachelor diploma in het domein van de oogzorg, dat een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met het diploma van orthoptist - optometrist.

Erkenning aanvragen

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Gelieve uw diploma op te laden.

Zorg en Gezondheid legt uw erkenningsaanvraag voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.

U ontvangt de beslissing over uw erkenning per e-mail. Een negatieve beslissing krijgt u via aangetekende brief.

Visum

Is uw erkenning in orde, dan sturen we die door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

De federale overheid stuurt u daarna uw visum (het attest dat de toestemming geeft om te mogen werken als orthoptist - optometrist) op per post.

Pas na ontvangst van uw visum kan u werken als orthoptist - optometrist.